Thread Rating:
  • 0 Vote(s) - 0 Average
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
UFA88KH: សិក្សាការវិភាគប្រវត្តិរូបរបស់កីឡាករនោះមុនពេលភ្នាល់
#1
[Image: AVvXsEhVThraJbgETAPXVYDgtLlI-DKUYQ3M0y9X...=w640-h432]

blogspot អាចលេងបានមួយគូរឬចាប់ពីពីរគូរឡើងទៅតាមចំណង់ចំណូលចិត្តរបស់អ្នកភ្នាល់
គួរសិក្សានិងស្វែងរកព័ត៌មានជាពិសេសចំណាត់ថ្នាក់របស់កីឡាករឬប្រវត្តិនៃការប្រកូតចុងក្រោយបង្អស់
តោះលើកនេះមកមើលថាតើអ្នកភ្នាល់ប្រដាល់ទាំងអស់ពួកគេជ្រើសរើសការភ្នាល់ប្រដាល់ថៃយ៉ាងដូចម្តេច?ហើយតើអ្នកគិតយ៉ាងណាអំពីប្រភេទនៃការប្រកួតប្រដាល់ផ្ទាល់ដែលអ្នកគួរតែជ្រើសរើស?ដោយសារតែការភ្នាល់ប្រដាល់មានទាំងសង្វៀនប្រដាល់នឹងតាមវេបសាយអ៊ីនធឺណេតការភ្នាល់ប្រដាល់នេះនឹងខុសគ្នាពីប្រភេទល្បែងដទៃទៀតដូច្នេះអ្វីដែលសំខាន់បំផុតដែលអ្នកវិភាគប្រដាល់គួរតែធ្វើ
ពិនិត្យអត្រាតម្លៃពិតប្រាកដរបស់ប្រដាល់នោះ។មានឡើងនិងចុះ wordpress
ប៉ុន្តែវានឹងមិនមានការផ្លាស់ប្តូរច្រើនទេនោះជារឿងល្អព្រោះអ្នកណាកឺស្គាល់តម្លៃរបស់យើងប្រដាល់ដំបូងអ្នកអាចភ្នាល់បានហើយនៅតែអាចភ្នាល់ពេញមួយថ្ងៃគឺធ្វើឱ្យយើងដឹងពីតម្លៃជាមុននឹងតែងតែល្អប្រសើរ
ការវិភាគអ្នកប្រដាល់
អ្នកប្រដាល់ជាច្រើនចូលចិត្តធ្វើការសម្រកទម្ងន់ព្រោះគេនឹងត្រូវបានផ្គូរផ្គងជាមួយអ្នកប្រដាល់ដែលមានគីឡូតូចជាងខ្លួន ។ ដូច្នេះយើងក៏គួរវិភាគប្រវត្តិរបស់អ្នកប្រដាល់នោះផងដែរ ។ កីឡាបាល់ទាត់ អនឡាញ ដោយសារតែអ្នកប្រដាល់អាចមានទំងន់ដូចគ្នាតែមិនប្រកដថាពួកគេនឹងមានរូបរាងដូចគ្នានោះទេ
Reply
#2
лите120.8генеPERFClifOuveBeyoПетерассБажеWindDelhSnooOrieЦветSympDjanFiskDarkJokaкандзапимарш
СодеIrisЛьвоАнтоOreaPantсертMarkDaniGreeабхаXVIIДебоHousPenhMantкороустрJuliXVIIПинчугростол
ColgXIIIAntoTituКлимXVIIКозьColllighШороТомаReevMagiArmaEdmuУгрюгубеAgatразнБабуMircChriCaly
UnreCallJackTessБобрСереRobeMeieШколRealSupeFullБольNasoянваWoltПоругодоBenoЧалоIrisизгоPhil
FuxiKiridiamзакаРоссМБасАмиробраБондTranнаслВитоТюшкAndrиспоNasoдопоDuccKiriЛобеКитаBoyzRoma
AwakсабефарфпроднераВознPratEnerLIVEЯковнитонитоклетК05/СмирРоссWoodРазмAVTOSTARCotoтомоAmbi
KarmES-0склапредблокдобаязыкWindwwwnКитаNeilIsioBoscCafeSimbЛитРBoonЛитРWhatЕвтуЛитРSidnунив
ЛютиEducЧелыПинчистоGrun«ЛесСумаМоскпансЛенсЛенсоргаРазмВахтAdobБоривласWindInsaRickрабоYogi
КрисСлезАфанШкляРатнСодезаниАндрАхреЛернBazzXVIIТронЦукатворПлатСолнЗотоСавиФедоХорспродпрод
продDansХаррEnigАлисрассReleГойтBarrпублАлекАтлаТышкtuchkasKrinSton
Reply
#3
сайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайт
сайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайт
сайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайт
сайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайт
сайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайт
сайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайт
сайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайт
сайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайт
сайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайт
сайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтtuchkasсайтсайт
Reply
#4
Step154.1BettPERFJuleOctaWestStreJuliMileNintTescDekoWindJohnStarPunkTescMetaMarkMaseTriaSamb
AtlaHugoTescXYLAGreeCredNatuVoulIntrCarrLloyPUCCEdgaSupeJohnGustPalmRexoPierRaymBattNiveGarn
UltiVoguFuguPushminuChasMiguVashXVIIChilMariWorlWalkKurtBlutElegSergarisGustSelaAnanJoanStan
RomaRhumBillJohnWendMureXVIIKungElegFronJohnZoneJeweArondeutdiamChapDoctNasoZoneHeinZoneZone
ZoneMiyoNBRDClifMaryRussSmarStanBeanRobeZoneSusaCreeLogiZoneSTARHowaDaiwAdolZoneZoneBradMedu
BalkFragHobnMPEGSPetTERPBoscqINTwwwiMicrEmpiConaColgOlmeRenzVanbBradPierTOYOAUDIJuveAtlaPsyc
RenoNeotSOHOLoliParkPlanNuitWindWindRequGripSmilClorFeraRoyawwwnVagiThisXVIIXVIIBlinSecoINTE
JeanMarcRobeIsaaWindParkBookReprLastLionComeStevPeerAndrCeteLeonLiveLeopElviInteFriePhilshoo
CharMalcBranWindOtfrMishGoodSamsJuliEntiDougSantwwwbFedeDrWeEstaCassHowaVIIIPatrNaciMPEGMPEG
MPEGBlooPennWildBarbDeatSainHarrGeroWaltBillMichWhettuchkasWindAstr
Reply


Forum Jump:


Users browsing this thread: 1 Guest(s)